De vereniging

Samenwerken aan gezond werk

De Nederlandse Vereniging voor Bedrijfs- en arbeidsfysiotherapeuten behartigt de belangen van de bij hen aangesloten bedrijfs- en arbeidsfysiotherapeuten. De vereniging is in 1991 opgericht. Sinds 2006 is de NVBF één van de beroepsinhoudelijke verengingen van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

De belangrijkste doelstellingen zijn:

  • Het bevorderen van de fysiotherapie in de arbeids- en bedrijfsgezondheidszorg op vakinhoudelijk gebied..
  • Het versterken van de samenwerking tussen leden onderling, de vereniging en het KNGF.
  • Het behartigen van sociaal-economische belangen van haar leden binnen de door het KNGF gestelde kaders en/of werkafspraken.
  • Het nader inhoud geven aan het begrip arbeids- en bedrijfsgezondheidszorg als specifiek vakgebied binnen de fysiotherapie.
  • Het ontplooien van onder­wijsactiviteiten op het specifieke vakgebied.
  • Het aangaan van samenwerkingsverbanden met verwante ­verenigingen en relevante andere organisaties op het gebied van arbeids- en bedrijfsgezondheidszorg zowel nationaal als internationaal 

Register

Voor zowel arbeids- als de bedrijfsfysiotherapeuten is er een Register, zodat de kwaliteit van de in het register ingeschreven Arbeids- en bedrijfsfysiotherapeuten blijft gewaarborgd.

Folder

Voor meer informatie kan je de folder 'Samen werken aan gezond werk' aan de rechterzijde downloaden.

Vragen of opmerkingen

Veel antwoorden over registraties et cetera staan ook op de website.