Commisies

Er gebeurt veel binnen de vereniging. Diverse taken zijn verdeeld onder een aantal commissies die bestaan uit vrijwilligers. Hieronder lees je welke commissies actief zijn.

De NVBF zoekt voortdurend commissieleden die een bijdrage willen leveren aan de vereniging. Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met de secretaris van de NVBF via secretaris@nvbf.nl.


Commissie Wetenschap en Scholing

Taken: Nascholing voor de arbeids- en bedrijfsfysiotherapeuten verzorgen, IOBF initiëren en wetenschappelijk onderzoek initiëren.

Leden: Michelle Rentinck (voorzitter), Marjanne Burgers (secretaris), Harold Korenromp, Marjanne Six Dijkstra, Mark Floors, Yvonne de Leeuw (portefeuillehouder bestuur).

Redactiecommissie

Taken: Het opstellen  van de nieuwsbrief, het samenstellen van de glossy en het opstellen van white  en position papers.  

Leden: Miloushka Kronstadt (voorzitter), Annelies Verkerk, Ingrid van Houdt, Marlene Lutgert-Boomsma, Hajo Hoek.

PR Commissie

Taken: Public Relations. De NVBF promoten door o.a. samenwerkingsverbanden stakeholders, website en communicatiemiddelen.

Leden: Leon Gardien (voorzitter), Niels Veldhuijzen, Bas Notermans, Roelof Koelman, Cariene Appelhof (portefeuillehouder bestuur).