De Arbeidsfysiotherapeut 

De arbeidsfysiotherapeut is gespecialiseerd in de herstelmogelijkheden van werknemers die (dreigen te) verzuimen door fysieke klachten. De focus ligt op individuele, arbeidsgeoriënteerde oefening en training met slechts één doel: De medewerker snel en gezond terug brengen in het arbeidsproces. 

De arbeidsfysiotherapeut werkt voornamelijk als behandelaar vanuit de fysiotherapiepraktijk. 

Direct naar:


Waarom een arbeidsfysiotherapeut inschakelen?

Met het inschakelen van een arbeidsfysiotherapeut krijgt de medewerker deskundige begeleiding in het herstel van zijn klachten in de context van zijn werkomstandigheden.

>> terug naar boven  


Wat levert het op?

Bgeleiding door een arbeidsfysiotherapeut levert een vitale medewerker in een gezonde werkomgeving op.

Het voorkomt of verkort het ziekteverzuim van de medewerker waardoor afname van ziektekosten en toename van arbeidsparicitpatie en arbeidproductiviteit.

>> terug naar boven


Werkwijze van de arbeidsfysiotherapeut

De arbeidsfysiotherapeut werkt op verwijzing van een bedrijfsarts, arboprofessional, huisarts of medisch specialist. De behandeling van de medewerker vindt plaats in de fysiotherapiepraktijk en/of binnen de organisatie van de medewerker.

De arbeidsfysiotherapeut brengt na de intake de fysieke belasting en de fysieke belastbaarheid van de medewerker in kaart. Hieronder valt een taak/handelingsanalyse van de functie. Indien de klachten van de medewerker een relatie hebben de werkomstandigheden van de medewerker, volgt een werkplekonderzoek.

Op grond van de uitkomsten van de intake en het onderzoek, stelt de arbeidsfysiotherapeut een plan van aanpak op. Na overleg met betrokken partijen voert de arbeidsfysioterapeut het plan uit.

Hij rapporteert zijn bevindingen tijdens en na het behandeltraject met de verwijzer en werkgever. De arbeidsfysiotherapeut werkt multidisciplinair samen met bedrijfsarts, leidinggevende, arboprofessionals en (para)medici.

>> terug naar boven


Welke kosten kunt u verwachten?

Een gedeelte van de kosten valt onder de vergoeding van de aanvullende verzekering van de medewerker.
De kosten van het werkplekonderzoek en de begeleiding van de medewerker op de werkplek zijn voor rekening van de werkgever.

>> terug naar boven 


  Vind een arbeidsfysiotherapeut in de buurt Vind hier een gekwalificeerde register arbeidsfysiotherapeut bij u in de buurt!