Wie wil deelnemen namens de NVBF in de klankbordgroep herziening richlijn COPD

Het KNGF start met de herziening van de richtlijn COPD. Deze richtlijn geeft adviezen over de fysiotherapeutische diagnose en behandeling van, en informatie voor patiënten met COPD. 

De nieuwe richtlijn COPD gaat na op welke manier fysiotherapie kan bijdragen aan de kwaliteit van leven en gezondheid van patiënten met COPD, vat de best mogelijke behandelingen samen en dient als hulpmiddel voor de therapeut en patiënt bij de keuze voor de meest geschikte behandeling. De richtlijnwerkgroep tracht praktijkgerichte aanbevelingen te geven voor welke patiënten (licht, matig ernstig of ernstig COPD) fysiotherapie is aangewezen en zal, waar mogelijk, ingaan op de aanbevolen frequentie, intensiteit, type en duur van de therapie.

Achtergrond richtlijnproject
De richtlijn COPD wordt volgens de KNGF-richtlijnmethodiek ontwikkeld, via de methode van evidence-based richtlijnontwikkeling (EBRO) en met gradering van de bewijskracht volgens de GRADE-methodiek.

De NVBF

Het KNGF heeft de NVBF uitgenodigd om deel te nemen aan de klankbordgroep. Welke collega heeft expertise op het gebied van aan het werk blijven en terugkeren naar werk bij COPD en wil zijn deskundigheid inzetten om ook bij deze richtlijn aandacht voor werk te vragen?  

Bent u geïnteresseerd? Neem dan vóór 21 februari aanstaande contact op met voorzitter@nvbf.nl voor meer informatie en aanmelden.

Achtergrondinformatie

• KNGF uitnodiging (achter inlog)

• Richtlijn methodiek (achter inlog)

• NVAB Richtlijn Astma en COPD (2003) https://www.nvab-online.nl/sites/default/files/bestanden-webpaginas/ASTMA%20en%20COPD%20RL.pdf