Strategie-dag

Op 29 juni jl. is er een zogenaamde strategie dag geweest onder leiding van Roelof Koelman. Hij heeft het onderzoek opgezet, diverse deelnemers uitgenodigd, vragenlijsten verstuurd, data verzameld en geanalyseerd.

In de ochtend werden de verzamelde kansen en bedreigingen (waar je geen directe invloed op hebt) voor de NVBF en de sterkten en zwaktes (waar je directe invloed op hebt) voor de NVBF van 10 naar 5 teruggebracht. In de middag werd aan alle deelnemers gevraagd de impact vragenlijst (bestaande uit 100 items) digitaal in te vullen. Daardoor was er in de loop van de middag een zogenaamde confrontatiematrix, die visueel inzicht geeft. Deze vormt de basis voor strategische opties. Het bestuur buigt zich in de komende bestuursvergadering over deze opties en zal keuzes moeten maken. De laatste stap is het uitwerken van deze keuzes in een operationeel actieplan. Dit actieplan zal met de commissies worden ingevuld en in de najaarsvergadering aan alle leden worden gepresenteerd.