Cursussen participatieve werkaanpassing erkend en uitgedragen door IZZ

In het verleden heeft de NVBF de cursus participatieve werkaanpassing georganiseerd. Het is een methode die midden jaren 90 in Sherbrooke (Canada) werd ontwikkeld en die in 2003 al positief uit het wetenschappelijk onderzoek kwam van Ivan Steenstra en Han Anema. Ook daarna zijn er positieve evaluaties geweest en werd het gewaardeerd als een effectieve wijze om een werkplekonderzoek uit te voeren. 

In 2012 is de NVBF in samenwerking met IZZ een project gestart om de methodiek in de zorg te evalueren. De NVBF heeft hiervoor het protocol opgesteld en vervolgens is de methodiek in een tweetal ziekenhuizen zeer succesvol geïmplementeerd. Dit najaar heeft IZZ het rapport “Bedrijfs-/arbeidsfysiotherapie” gepubliceerd waarin is berekend wat de interventie PWA oplevert. IZZ is zo overtuigd van de meerwaarde van de participatieve aanpak uitgevoerd door de bedrijfs- of arbeidsfysiotherapeut, dat zij deze methodiek zal gaan promoten bij haar klanten (zorginstellingen in Nederland). Dit betekent ook dat de klant een deel van de kosten van de interventie vergoed krijgt via de zorgverzekeraar (VGZ). Voorwaarde is wel dat de methodiek wordt uitgevoerd door een goed opgeleide en gecertificeerde bedrijfs- of arbeidsfysiotherapeut.

De taak van het opleiden heeft de NVBF op zich genomen. Dit is de reden dat de NVBF de cursus Participatieve Werkaanpassing IZZ/NVBF zal gaan organiseren. Er zullen in eerste instantie twee trainingen worden georganiseerd:

Training 1

Deze training is voor diegenen die de cursus PWA in het verleden hebben gevolgd (op 27-12-2009, 24-9-2010, 23-9-2011, 21-9-2012, 3-10-2014 uitgevoerd door Léon Gardien).

Voor deze groep wordt een follow-up van een dagdeel georganiseerd waarin zij leren wat de laatste wetenschappelijk inzichten zijn omtrent de methodiek en zij leren hoe zij het protocol van de PWA binnen een zorgorganisatie kunnen implementeren.  

Data en inschrijven:                      

Vrijdag 6 oktober van 13.30-16.30 uur = GEANNULEERD
Maandag 6 november van 9.00-12.00 uur = GEANNULEERD

Locatie:                 

KNGF Stadsring 159b Amersfoort

Prijs:                      

€ 75,- voor leden, € 150,- voor niet-leden

Groepsgrootte: max. 30

Trainers: Niels Veldhuijzen en Léon Gardien 

Training 2

Deze training is voor register bedrijfs- en arbeidsfysiotherapeuten die de cursus PWA in het verleden niet hebben gevolgd. Zij zullen het volledige lesprogramma volgen met daarbij de specialisatie om de PWA binnen een zorgorganisatie te kunnen implementeren.

Data  en inschrijven:                     

Vrijdag 3 november van 9.00-16.00 uur, klik hier om in te schrijven OF
Dinsdag 21 november van 9.00-16.00 uur, klik hier om in te schrijven.

Locatie:                 

KNGF Stadsring 159b Amersfoort

Prijs: 

€ 150,- voor leden. € 300,- voor niet-leden

Groepsgrootte: max. 30

Trainers: Niels Veldhuijzen en Léon Gardien  

Inhoud van de trainingen

Ochtendprogramma training 2.

1.  Uitleg van het model en de aanpak.

2.  Wetenschappelijke onderbouwing van het Sherbrookemodel.

3.  Toepassing van het model met behulp van een casus beeldschermwerk. De casus wordt in kleine groepen gespeeld en men moet tot een plan van aanpak komen. Daarna worden de oplossingen naar elkaar gepresenteerd. Tot slot wordt het plan van aanpak zoals dit uiteindelijk is uitgevoerd gepresenteerd met daarbij de oplossingen.

 

Programma training 1 en middagprogramma training 2.

4. Nederlandse wetgeving, wet verbetering poortwachter en WIA. De rol van het UWV, de rechten en plichten van werkgevers en werknemers.

5. Richtlijnen NVAB ten aanzien van lage rug, a-specifieke lage rugklachten, klachten arm, nek, schouder en carpaal tunnelsyndroom.

6. Introductie van het protocol voor de zorg.

7. Implementatie van de participatieve werkaanpassing binnen een zorgorganisatie.

8. Toepassing van het model met behulp van een casus fysieke belasting binnen de zorg. De casus wordt in kleine groepen behandeld en men moet tot een plan van aanpak komen. Daarna worden de oplossingen naar elkaar gepresenteerd. Tot slot wordt het plan van aanpak zoals dit uiteindelijk is uitgevoerd gepresenteerd met daarbij de oplossingen. 

Degenen die de training hebben gevolgd zullen worden opgenomen in het certificaat register Participatie Werkaanpassing dat de NVBF zal bijhouden en dat IZZ zal uitdragen naar de leden. Vanaf 2018 zal de opdrachtgever een deel van het bedrag terugkrijgen via zorgverzekeraar VGZ.


Accreditatie

Groep 1; accreditatie aangevraagd voor 3 punten voor het SRBF register bedrijfsfysiotherapie en het CKR aantekeningregister arbeidsfysiotherapie.

Groep 2; accreditatie aangevraagd voor 6 punten voor het SRBF register bedrijfsfysiotherapie en het CKR aantekeningregister arbeidsfysiotherapie.