Nieuwsoverzicht 2017

 • Presentatie NVBF voor NVAB

  20 oktober 2017

  Maurice Duivenvoorde heeft namens de NVBF op 26 september jl. een informatief programma mogen verzorgen voor de medewerkers van het kantoor van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids -en Bedrijfsgeneeskunde, de NVAB.

  Dit was een mooie kans om de visie van de bedrijfs-en arbeidsfysiotherapie rond Gezond Werken op kantoor uit te dragen. 


  Lees meer>>

 • 12 september 2017

  In het verleden heeft de NVBF de cursus participatieve werkaanpassing georganiseerd. Het is een methode die midden jaren 90 in Sherbrooke (Canada) werd ontwikkeld en die in 2003 al positief uit het wetenschappelijk onderzoek kwam van Ivan Steenstra en Han Anema. Ook daarna zijn er positieve evaluaties geweest en werd het gewaardeerd als een effectieve wijze om een werkplekonderzoek uit te voeren. 

 • 8 augustus 2017

  Voor alle MSG leden biedt de website de mogelijkheid zich op de hoogte te stellen van de activiteiten van het MSG Science Netwerk Fysiotherapie op het gebied van onderzoek (projecten MSG) en scholing (Capita Selecta lezingen en symposia).

 • 27 juli 2017

  Op 6 juli is de Onderzoeksagenda Fysiotherapie ‘Kennis van Waarde’ formeel vastgesteld zo meldde het nieuwsbericht van het KNGF. Hierin zijn de meest urgente kennishiaten als onderzoeksvragen gebundeld in drie thema’s: "Zinnige en Zuinige Zorg", "Zorg op maat" en "Technologie in de zorg".

 • RIE voor de Branche Fysiotherapeuten

  27 juli 2017

  In verband met de wijzigingen in de ARBO-wet, is er in samenwerking met de NVBF een nieuwe KNGF-branche RIE-instrument ontwikkeld.

  Lees verder

 • 27 juli 2017

  Op 29 juni jl. is er een zogenaamde strategie dag geweest onder leiding van Roelof Koelman. Hij heeft het onderzoek opgezet, diverse deelnemers uitgenodigd, vragenlijsten verstuurd, data verzameld en geanalyseerd.

 • 27 juli 2017

  De besturen van het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum en de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen bieden u graag de AD-Game Poortwachter aan. Met de Poortwachter-game delen wij de kennis over re-integratie inspanningen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. De Poortwachter Game maakt met toestemming van UWV gebruik van de inhoud Werkwijzer Poortwachter UWV 24 maart 2017 en is dus heel actueel. 

 • 27 juli 2017

  Het KNGF en de beroepsinhoudelijke verenigingen willen u ondersteunen door een zo aantrekkelijk mogelijk lidmaatschap te bieden. Dat betekent: goede producten en diensten, maar ook stevige belangenbehartiging, kennisontwikkeling en een landelijk register, gebaseerd op een erkend kwaliteitssysteem. Maar, bent u bereid daarvoor te betalen? En hoeveel dan? Wilt u het hele pakket afnemen, of slechts een deel daarvan? En, wat hebt u over voor de collectiviteit, de eenheid in de beroepsgroep? Belangrijke vragen waarover we uw mening willen weten.