Lid worden van de NVBF

Direct naar


Wie kan lid worden van de NVBF?

 • Studenten Bedrijfsfysiotherapie van de opleidingen Enschede en Rotterdam.
 • Studenten Arbeidsfysiotherapie van de opleidingen Eindhoven, Enschede en Rotterdam.
 • Bedrijfsfysiotherapeuten in bezit van een geldig diploma bedrijfsfysiotherapie van de opleidingen Enschede en Rotterdam.
 • Arbeidsfysiotherapeuten in bezit van een geldig diploma arbeidsfysiotherapie van de Opleidingen Eindhoven, Enschede en Rotterdam.

>> terug naar boven


De voordelen van lidmaatschap

 • NPi Pro Service abonnement op alle NPI thema’s (waaronder ‘Arbeid en Bedrijf’).Blijf kosteloos op de hoogte van de laatste stand van de wetenschap.Een selectie van meest recente, vakspecifieke wetenschappelijke artikelen worden u aangeboden;
 • SDU abonnement / Arbozone; Hiermee heeft u gratis, online toegang tot 15 relevante AI-bladen, relevante wet en regelgeving en 60 online tools waaronder fysisnel en fysibel;
 • Bij- en nascholingen bestaan uit actuele thema’s / nieuwe inzichten binnen het vakgebied. Alle te behalen punten voor (her) registratie in vakspecifieke registers kan binnen deze scholingen worden gerealiseerd;
 • Periodieke nieuwsbrieven;
 • Exclusieve online toegang tot o.a. richtlijnen, leidraden, PR- materialen zoals factsheets, powerpoint presentatie, folders en het beroepscompetentieprofiel;
 • Netwerk van (register) bedrijfs- en arbeidsfysiotherapeuten door heel Nederland, bijvoorbeeld door deelname aan IOBF, deskundigheidsbevordering, aanwezigheid Algemene Leden Vergaderingen 2x per jaar (zonder stemrecht), commissies en netwerkbijeenkomsten;
 • Samenwerking van de NVBF binnen de Muskelo Skeletale Groep (MSG);
 • Mogelijkheden tot wetenschappelijk onderzoek binnen het eigen vakgebied via aangestelde hoogleraar MSG aan de Vrije Universiteit Amsterdam;
 • Informatie over en toegang tot kennis van samenwerkende beroepsverenigingen zoals de NVBA (bedrijfsartsen), BvAA (arboadviseurs), NVVK (veiligheidskundigen) en NVP (Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatiebeleid);
 • Korting op bij- en nascholingen georganiseerd door de NVBF;
 • Korting op vakbladen ARBO en ERGONOMIE.

>> terug naar boven 


De kosten van lidmaatschap

De contributie voor leden bedraagt € 245,-. Je betaalt als student-lid van de NVBF slechts
€ 75,- .

De NVBF is een beroepsinhoudelijke vereniging (BI) binnen het KNGF. Het lidmaatschap van de NVBF is hiermee gekoppeld aan het lidmaatschap van het KNGF. Naast de contributie van de NVBF dient dus ook contributie voor het KNGF te worden betaald. De hoogte van de contributie van het KNGF is inkomensafhankelijk. U kunt, als u geen enkele inkomsten heeft vanuit fysiotherapeutische werkzaamheden, ingeschreven worden als niet werkzaam lid en dus buitengewoon lid van het KNGF, klik hier voor meer informatie over de voordelen en lidmaatschap van het KNGF. 

>> terug naar boven  


Het Kwaliteitsregister

De kwaliteitsregisters hebben als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening van arbeidsfysiotherapie en bedrijfsfysiotherapie te bevorderen. 
Voor de bedrijfsfysiotherapeut is er een register, voor de arbeidsfysiotherapeut een aantekeningenregister. Voor beide kwaliteitsregisters zijn kwaliteitseisen opgesteld door de NVBF. 

Om in aanmerking te komen voor inschrijving of voor herregistratie in de Kwaliteitsregisters arbeids –en bedrijfsfysiotherapie moet u voldoen aan de volgende eisen:

 1. In bezit zijn van diploma arbeidsfysiotherapie respectievelijk bedrijfsfysiotherapie.
 2. Behalen studiepunten (accreditatiepunten) door na- en bijscholing. U valt onder het verenigingstuchtrecht van het KNGF (ook niet-leden).
 3. Voldoen aan de werkeis 

>> terug naar boven


Lidmaatschap aanvragen

Voor vragen over het lidmaatschap kunt u contact opnemen met de ledenadministratie van de NVBF of KNGF op (033) 467 29 29 of via de ledenadministratie@kngf.nl

U kunt rechtsboven het aanvraagformulier downloaden en uitprinten. Stuur het ingevulde formulier op naar:

KNGF
Afdeling ledenadministratie NVBF
Postbus 248 
3800 AE Amersfoort

NB. voor aanstaande (student)leden: Denk aan het meesturen van uw inschrijving voor de opleiding Bedrijfsfysiotherapie of Arbeidsfysiotherapie om in aanmerking te komen voor het gereduceerde tarief.

>> terug naar boven