Kwaliteitsregisters van de NVBF 

Voor de bedrijfsfysiotherapeut en de arbeidsfysiotherapeut zijn twee kwalilteitsregisters. Voor beide kwaliteitsregisters zijn de eisen opgesteld door de NVBF. 
De kwaliteitsregisters hebben als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening van arbeidsfysiotherapie en bedrijfsfysiotherapie te bevorderen.

Om in aanmerking te komen voor inschrijving of voor herregistratie in de Kwaliteitsregisters arbeids –en bedrijfsfysiotherapie moet u voldoen aan de volgende eisen:

  1. In bezit zijn van diploma arbeidsfysiotherapie respectievelijk bedrijfsfysiotherapie.
  2. Behalen studiepunten (accreditatiepunten) door na- en bijscholing. U valt onder het verenigingstuchtrecht van het KNGF (ook niet-leden).
  3. Voldoen aan de werkeis

Direct naar


Het aantekeningenregister voor de arbeidsfysiotherapeut 

Informatie over registratie in het CKR aantekeningenregister Arbeidsfysiotherapeut verloopt via de website van het KNGF

>> terug naar boven    


Het Kwaliteitsregister voor de Bedrijfsfysiotherapeut

Registratie en toetsing van eisen wordt uitgevoerd door de Stichting Registratie Bedrijfsfysiotherapeuten (SRBF). Rechts van deze pagina kunt u het aanvraagformulier voor (her)registratie downloaden, alsook het Reglement Registratie Bedrijfsfysiotherapeuten van de SRBF.

Secretaris SRBF  De heer A. Bieleman (h.j.bieleman@saxion.nl)   
  Contactpersoon SRBF  Mevrouw A.M. Lutgert-Boomsma amlutgert@kpnmail.nl
  Correspondentieadres SRBF  SRBF
  T.a.v. administratie
  Apeldoornseweg 9
  8051 AA Hattem
  Bankrekeningnummer SRBF  NL 16 ABNA 0503209791 t.n.v. SRBF in Hattem

>> terug naar boven   


Toegang tot het SRBF Register voor Bedrijfsfysiotherapeuten

Een relevant masterdiploma op het terrein van de bedrijfsfysiotherapie (bijv. Master Arbeid en Gezondheid Saxion). 

Op dit moment wordt deze opleiding bij Saxion niet gegeven. Nadere informatie volgt.

 


>> terug naar boven   


Master-eis toegang SRBF Register Bedrijfsfysiotherapeuten najaar 2016

In de Algemene Leden Vergadering van najaar 2012 is besloten tot:

  • “Het verplicht stellen van een masterniveau als instroomeis voor het SRBF-register. Deze instroomeis voor het SRBF-register zal ingaan 3 jaar na het starten van de eerste NVAO geaccrediteerde masteropleiding Bedrijfsfysiotherapie”. Dit is najaar 2016.
  • Voor herregistratie in het SRBF-register geldt het streven naar een masterniveau bij de beroepsuitoefening als bedrijfsfysiotherapeut. Tevens zal voor herregistratie in het SRBF-register een sterfhuisconstructie van toepassing zijn voor geregistreerden zonder Mastertitel. Dus diegenen die al ingeschreven staan (voor 1-9-2016) hoeven geen masterdiploma te halen om ingeschreven te blijven.
  • Dit betekent dat het tot 1-9-2016 nog mogelijk is om met een erkend niet-master diploma Bedrijfsfysiotherapie toegang te krijgen tot het register SRBF.

Vragen kunt u mailen naar: secretaris@nvbf.nl.

>> terug naar boven   


Individuele accreditatie-aanvragen t.b.v. het SRBF Register voor Bedrijfsfysiotherapeuten

Bedrijfsfysiotherapeuten kunnen voor het behalen van accreditatiepunten voor gevolgde scholingen individueel accreditatie aanvragen via de accreditatiecommissie van de NVBF. Aan de aanvragen zijn geen kosten verbonden.


Aan de rechterzijde van deze pagina kunt u het aanvraagformulier downloaden. Het formulier met bijlagen kan digitaal worden gestuurd naar wetenschapenscholing@nvbf.nl 

>> terug naar boven